آلوپسی یونیورسالیس

آلوپسی یونیورسالیس (AU) به انگلیسی: Alopeci universalis (AU)، که به آلوپسی آره آتا یونیورسالیس نیز شناخته می‌شود، نوعی بیماری است که ریزش تمام موهای بدن از جمله ابروها، مژه‌ها، موهای سینه، موهای زیر بغل را باعث می‌شود. این نوع بیماری، شدیدترین نوع آلوپسی آره آتا است.

نمونه ریزش آلوپسی یونیورسالیس مراجعه کننده عزیز جناب آقای قویی پنجه از اردبیل

ریزش آلوپسی یونیورسالیس
ریزش آلوپسی یونیورسالیس