ریزش موی نوع تلوژن

این نوع ریزش مو بسیار استرس‌آور و شدید است و وقتی بیمار دچار این نوع ریزش می‌شود با ریزش موی بسیار شدید روبرو می‌شود جوری که در مراجعه به مطب بسیار نگران و مضطرب هستند با توجه به علائم بسیار بد این بیماری ولیکن پروگنوز بسیار خوبی دارد زیرا با برطرف شدن عوامل ایجاد کننده یا عامل ایجاد ریزش مو طی تا ۶ ماه متوقف و درمان اتفاق می‌افتد